Dịch vụ

► Dịch thuật công chứng thông dụng

Dịch thuật Công chứng VHD CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ – GIÁ VIỆT NAM Dịch thuật công chứng thông dụng 9 năm kết nghiệp đam mê VHD ấy thành nghề giúp dân Dịch thuật công chứng chuyên cần Lấy nhanh, chính xác, tạc vần Thủ Đô. Ch...

► Dịch thuật công chứng đa ngữ

Dịch thuật Công chứng VHD CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ – GIÁ VIỆT NAM Dịch thuật công chứng đa ngữ 9 năm kết nghiệp đam mê VHD ấy thành nghề giúp dân Dịch thuật công chứng chuyên cần Lấy nhanh, chính xác, tạc vần Thủ Đô. Chà...

► Dịch thuật công chứng chuyên ngành

Dịch thuật Công chứng VHD CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ – GIÁ VIỆT NAM Dịch thuật công chứng chuyên ngành 9 năm kết nghiệp đam mê VHD ấy thành nghề giúp dân Dịch thuật công chứng chuyên cần Lấy nhanh, chính xác, tạc vần Thủ Đô.  ...

► Hợp pháp hóa lãnh sự

Chi tiết về dịch vụ hợp pháp hoá lãnh sự xin vui lòng liên hệ   VHD - BA ĐÌNH Địa chỉ: Số 112 Phan Kế Bính - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 04.37674488 VHD - BÀ TRIỆU Địa chỉ: Số 294A Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội ...

► Sao y bản chính

Chi tiết về dịch vụ sao y bản chính xin vui lòng liên hệ   VHD - BA ĐÌNH Địa chỉ: Số 112 Phan Kế Bính - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 04.37674488 VHD - BÀ TRIỆU Địa chỉ: Số 294A Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội ĐT: ...

► Dịch vụ gia tăng khác

Chi tiết về các dịch vụ gia tăng khác như photocopy, gửi email,... xin vui lòng liên hệ   VHD - BA ĐÌNH Địa chỉ: Số 112 Phan Kế Bính - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 04.37674488 VHD - BÀ TRIỆU Địa chỉ: Số 294A Bà Triệu -...

► Bảng giá niêm yết dịch vụ dịch thuật

VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT VHD BẢNG TIỀN CÔNG DỊCH THUẬT Đơn vị tính: đồng / trang Tiếng Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại đặc biệt Dịch xuôi Dịch ngược Dịch xuôi Dịch ngược Dịch xuôi Dịch ngược (Loại 4 ...