Hoạt động VHD

► Bài ca người dịch công chứng

Bài ca Người dịch Công chứng VHD Nhạc và lời: Bùi Chính Hưng Hát tốp ca: Vui nhộn Nghe Tốp ca nam nữ Văn phòng dịch thuật VHD trình bày Bài ca Người dịch Công chứng VHD Nghe Bài ca Người dịch Công chứng VHD Nghe phối nhạc Bài ca Ngườ...

► Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD

Chúng tôi đơn giản là những Người dịch công chứng của Văn phòng Dịch thuật VHD, cùng sinh hoạt với nhau để trau dồi nghiệp vụ theo những chuẩn mực dịch công chứng quốc tế trong thời hội nhập. Chúng tôi tự hào về Câu lạc bộ của mình và cùng nhau vun đắ...

► Video hoạt động

Dịch thuật công chứng VHD ở Hà Nội - 5 năm một chặng đường VHD Dịch thuật Công chứng VHD - Một đẳng cấp, một thương hiệu VHD - Thương hiệu Dịch thuật công chứng của Phòng công chứng số 1 TP Hà Nội Dịch Thuật VHD - ...