Hoạt động VHD

► Bài ca người dịch công chứng

Bài ca Người dịch Công chứng VHD Nhạc và lời: Bùi Chính Hưng Hát tốp ca: Vui nhộn Nghe Tốp ca nam nữ Văn phòng dịch thuật VHD trình bày Bài ca Người dịch Công chứng VHD Nghe Bài ca Người dịch Công chứng VHD Nghe phối nhạc Bài ca Ngườ...

► Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD

Vài nét để nói về Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD Câu lạc bộ Người dịch công chứng VHD (sau đây viết tắt là CLB) là tập hợp tự nguyện của những cá nhân là người dịch công chứng của Văn phòng Dịch thuật VHD nhằm mục đích chăm lo, hỗ trợ cho hộ...

► Video hoạt động

Dịch thuật công chứng VHD ở Hà Nội - 5 năm một chặng đường VHD Dịch thuật Công chứng VHD - Một đẳng cấp, một thương hiệu VHD - Thương hiệu Dịch thuật công chứng của Phòng công chứng số 1 TP Hà Nội Dịch Thuật VHD - ...