Chuyện vui dịch thuật

VHD – Chuyện vui Dịch thuật

Ngẫu hứng VHD

Phỏng theo Nguyễn Công Hoạt, tháng 6/2008

Vướng Hỏi Đâu – Vướng Hỏi Đây

Vui Hơn Đứt – Việc Hàng Đầu

Vượt Hẳn Đấy – Vào Hết Đi

Văn Hóa Đẹp – VHD !!!

Đố bạn, là gì?

Phỏng theo Nguyễn Công Hoạt, tháng 6/2008

Ngõ nhỏ, phòng xinh, làm gì ở đó?

Người chuyên, việc chạy, nhanh rẻ, hả hê,

Dòm qua cửa kính, việc gì ấy nhỉ?

Họ đang dịch thuật công chứng giúp dân,

Người tốt, việc tốt, tiếng vang xa gần,

Bạn hãy đoán xem, đó là gì vậy?

Đố bạn Người dịch VHD uống gì để dịch công chứng!?!?!?

Ngày xửa, ngày xưa, vào những năm 2002, giá một trang dịch công chứng từ tiếng Việt sang tiếng Anh Nhà nước quy định là 40.000 đ/trang, tiền dấu công chứng là 5.000 đồng/bản dịch, khi đó giá một bát phở là 4.000 đồng.

Còn 7 năm sau, ngày nảy, ngày nay, khi giá một bát phở là 15.000 đồng (tăng gấp 4 lần!!!), tiền dấu công chứng Nhà nước thu là 10.000 đồng/bản dịch (tăng gấp 2 lần!!!) thì giá một trang dịch công chứng từ tiếng Việt sang tiếng Anh ở những văn bản theo mẫu tại VHD vẫn chỉ có 45.000 đồng!!!,

Đố các bạn biết nếu Người dịch VHD không uống nước lã dịch công chứng thì có thể uống thứ gì để làm đây?