Bài ca người dịch công chứng

Bài ca Người dịch Công chứng VHD

Nhạc và lời: Bùi Chính Hưng
Hát tốp ca: Vui nhộn
Nghe Tốp ca nam nữ Văn phòng dịch thuật VHD trình bày Bài ca Người dịch Công chứng VHD

Nghe Bài ca Người dịch Công chứng VHD

Nghe phối nhạc Bài ca Người dịch Công chứng VHD

 

Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Đời trao nghiệp ấy, thông ngôn
Từng trang dịch ấy, đam mê, từ bao giờ

Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Mồ hôi đổ xuống, chất xám
Để trang dịch ấy, chính xác, chắp cánh cho người

Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Dịch bao ngoại ngữ, công tâm
Luật trao trọng trách, dân tin, được việc cho đời

Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Nghiệp nay là thế, chúng tôi là thế
Dịch công chứng, có thế thôi.

Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Chúng tôi là người dịch công chứng VHD
Nghiệp nay là thế, chúng tôi là thế
Dịch công chứng, kết nối, bạn bốn phương.
Dịch công chứng, chắp cánh, bao nẻo đường./.

Hà Nội, tháng 6/2008